Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για το 2020

Η Peak Design σχεδίασε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για το 2020.