Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΙΟΝ για το 2020

Η επιτυχημένη συνεργασία συνεχίζεται για ακόμη μια χρονιά, με την Peak Design να σχεδιάζει την έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας της ΙΟΝ για το 2020.