ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ 

H νέα έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) Θεσσαλονίκης εμπόριον 1870-1970. Εισαγωγή στην εμπορική ιστορία και γεωγραφία της πόλης, του δρ Οικονομικής Ιστορίας Ευάγγελου Χεκίμογλου.

Η Peak Design ανέλαβε το σχεδιασμό και την παραγωγή του τόμου των 364 σελίδων.