ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ Επιστροφή στον Πύργο – έκθεση

Μια ιδιαίτερη έκθεση με αφορμή τα ογδόντα χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από τον θάνατο του Γιανούλη Χαλεπά (1851-1938) ανέλαβε -με αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Λένας Κατσανίκα- να υλοποιήσει η Peak. Η έκθεση έπρεπε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ταυτόχρονα να έχει αυτοτελή παρουσία μέσα στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.
Η Peak είχε την επιμέλεια και την παραγωγή της σήμανσης της έκθεσης στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας της Τήνου.