Εθνική Πινακοθήκη «100 Χρόνια»

Η Peak σχεδίασε τη μνημειώδη έκδοση -σημείο αναφοράς για την ελληνική ζωγραφική- των 700 σελίδων, της Εθνικής Πινακοθήκης, με επιστημονική επιμέλεια και εισαγωγικά κείμενα ενοτήτων της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα και γενική επιμέλεια της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου με τη συνεργασία των Έφης Αγαθονίκου, Τώνιας Γιαννουδάκη και Μαρίας Κατσανάκη.