ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ | Λάμψη – Καταστροφή – Ξεριζωμός – Δημιουργία 

Η συνένωση υλικού από τις συλλογές και τα αρχεία του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, οδήγησε στη βασική δομή της έκθεσης για τη Μικρά Ασία.

Στόχος της έκθεσης ήταν να ενωθούν σε μια αφήγηση όσο πιο πολλές εικόνες, τόποι, γεγονότα, πρόσωπα, διηγήσεις από τη ζωή του μικρασιατικού ελληνισμού, καθώς και από την εγκατάσταση και τη σταδιακή ενσωμάτωση του προσφυγικού πλέον κόσμου στην Ελλάδα.

Η πρώτη ενότητα της έκθεσης είναι μια περιήγηση στους τόπους από τους οποίους ξεριζώθηκαν όλοι όσοι είτε με την Έξοδο είτε με την Ανταλλαγή έφτασαν στην Ελλάδα. Απόψεις των πόλεων, των δρόμων και των σπιτιών, οι φημισμένες σχολές, η αστική κοινωνία με τις ευρωπαϊκές συνήθειες, το εμπόριο, οι τέχνες, η καθημερινή ζωή είναι μερικά μόνο από τα θέματα στα οποία εστιάζεται η περιήγηση.

Η δεύτερη ενότητα της έκθεσης επικεντρώνεται στα γεγονότα της περιόδου ανάμεσα στο 1908 και στο 1922.

Η τρίτη ενότητα καλύπτει όψεις του χρονικού εγκατάστασης των εκπατρισμένων Μικρασιατών στην Ελλάδα, καθώς και τις συνέπειες της παρουσίας τους στην ελληνική κοινωνία σε όλες τις εκφάνσεις.

Η Peak Design ανέλαβε τον απαιτητικό σχεδιασμό του καταλόγου και ενοποίησε καλλιτεχνικά ένα ιδιαίτερα πολύμορφο υλικό, με επεξεργασία 1.100 εικόνων, ενώ είχε και την ευθύνη της παραγωγής της σκληρόδετης έκδοσης των 372 σελίδων στα ελληνικά και αγγλικά.

Μαζί επιμελήθηκε το σχεδιασμό και την παραγωγή μέρους του εποπτικού υλικού της έκθεσης.