Οι χώροι του νέου Κέντρου Εκπαίδευσης αποτελούνται από 20 κτήρια με χώρους διοίκησης και διαβίωσης, αίθουσες διδασκαλίας και πρακτικής εξάσκησης, καθώς και υπαίθριες εκπαιδευτικές δομές. Στον εξωτερικό χώρο έχουν δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, πεδίο εκπαίδευσης, έρευνας και διάσωσης από σεισμό (urban search and rescue), εξομοιωτές πραγματικής πυρκαγιάς (live fire training props) και τοίχος αναρρίχησης – καταρρίχησης που προσομοιάζει και πρόσοψη κτιρίου, και ο οποίος χρησιμοποιείται για εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε ειδικές τεχνικές διάσωσης.

Η Peak Design ανέλαβε την υλοποίηση του σχεδιασμού της μελέτης σήμανσης, καθώς και της κατασκευής και τοποθέτησης των υλικών σήμανσης στο νέο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στις εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικάνικης βάσης στη Νέα Μάκρη Αττικής, συνολικής έκτασης 38 στρεμμάτων.