Η Peak Design σχεδίασε τις Εκθέσεις εταιρικής υπευθυνότητας για την ΙΟΝ, την Εθνική Ασφαλιστική και τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για το 2018.