ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Στο σπίτι και το εργαστήριο του Ζογγολόπουλου

Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζονται τα Έργα οικεία, του εργαστηρίου και του σπιτιού, όπως εύστοχα τιτλοφόρησε την έκθεση η επιμελήτριά της κ. Κατερίνα Κοσκινά. Μεταξύ των εκθεμάτων υπάρχουν γλυπτά στα οποία καταδεικνύεται η πολλές φορές παραγκωνισμένη σημασία της μικρής κλίμακας και παρουσιάζονται πρωτόλεια έργα που διασώθηκαν στο χρόνο δίνοντάς μας σήμερα πληροφορίες για την πορεία της εξέλιξης ορισμένων ευρύτατα αναγνωρίσιμων γλυπτών του Γιώργου Ζογγολόπουλου.
H Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του καταλόγου της έκθεσης.