Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη | Μορφή & Λειτουργία: Η ακολουθία του σχεδιασμού 200 + 200 

 

Η Peak Design ανέλαβε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια του εποπτικού υλικού της έκθεσης.