Το περίπτερο του ΑΔΜΗΕ στην 86η ΔΕΘ

Η 86η ΔΕΘ συνέπεσε με τα 10 χρόνια από την ίδρυση του ΑΔΜΗΕ.

Την εκτέλεση του σχεδιασμού του concept design των εικαστικών στοιχείων του περιπτέρου ανέλαβε η Peak Design.

Ακολουθώντας τη λιτή φόρμα του λογοτύπου και χρησιμοποιώντας τα εταιρικά χρώματα, εξασφαλίστηκε μια εντυπωσιακή και αποτελεσματική παρουσίαση των δράσεων του Διαχειριστή στα 10 χρόνια λειτουργίας του, καθώς και του πλάνου των μελλοντικών ενεργειών του.