Στρατής Βογιατζής. Xίος Τόπος Eντός

Ο Στρατής Βογιατζής, με τις διαδρομές του στη Χίο, «ξαναδιαβάζει» το τοπίο αλλά και τους ανθρώπους του νησιού. Έτσι, οι φωτογραφίες του, όπως άλλωστε και τα συνοδευτικά κείμενα από ανθρώπους με επιστημονική ή βιωματική σχέση με το αντικείμενο, έρχονται να υποστηρίξουν και να τεκμηριώσουν την άποψη ότι το τοπίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο ενός τόπου, και βέβαια και της Χίου ειδικότερα.

Η Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του καταλόγου για το Πολιτιστικό ‘Ιδρυμα του Ομίλου Πειραιώς.