ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

Αυτή η µονογραφία πραγµατεύεται τη ζωή και το έργο του Βολανάκη. Παρουσιάζει τις καθηµερινές του συνήθειες και τα αγαπηµένα του θέµατα. Την τοπιογραφία που καταπιάστηκε στην αρχή της ενασχόλησής του µε τη ζωγραφική και κυρίως τη θαλασσογραφία µε τις επιµέρους ενότητές της· το θαλασσινό τοπίο, τα πλοία, τα καΐκια και τις βάρκες, το λιµάνι και τέλος τις ναυµαχίες και τις πυρπολήσεις. Το θέµα της αυθεντικότητας των πινάκων, καθώς και αυτό της Σχολής Βολανάκη περιλαµβάνονται σε ξεχωριστά κεφάλαια. Για πρώτη φορά, επίσης, παρουσιάζονται και σχολιάζονται πολλοί άγνωστοι πίνακες του ζωγράφου, µαζί µε τα πιο δηµοφιλή και εµβληµατικά του έργα.
Μια έκδοση της Peak με τα κείμενα και τη γενική επιμέλεια του Μανόλη Βλάχου.