ΣΑΛΑΜΙΣ 2020.2500 έτη φωτός

«Η “επικών” διαστάσεων ναυμαχία της Σαλαμίνος, υπερτοπικό, άχρονο και παγκόσμιο γεγονός, ορόσημο τόλμης και αρετής, μας καλεί σε ένα ταξίδι στους αιώνες και στους τόπους που συμμετείχαν και συνομίλησαν με την αίγλη της», αναφέρει ο Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου δρ. Γεώργιος Κακαβάς στην πολυτελή έκδοση «Σαλαμίς 2020. 2500 έτη φωτός».
Η Peak Design είχε την ευθύνη της παραγωγής και ανέλαβε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του καταλόγου.