ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗ, 100 Χρόνια

Συµπληρώνονται εφέτος 100 χρόνια από τη δηµιουργία της περιώνυµης «Οµάδας τέχνη», που έχει ταυτιστεί στις συνειδήσεις όσων ασχολούνται µε την ιστορία της νεότερης ελληνικής τέχνης µε τη γέννηση του µοντερνισµού στη χώρα µας. Η επέτειος της εκατονταετηρίδας από τη δηµιουργία και την πρώτη έκθεση της Οµάδας προσφέρει την ευκαιρία για µια καινούρια θεώρηση, που ξεκινά από τα ίδια τα έργα. Η επετειακή έκθεση που αφιερώνει η Εθνική Πινακοθήκη σ’ αυτή την πολλαπλά σηµαίνουσα επέτειο σκοπεύει να ανασυστήσει, στο µέτρο του δυνατού, τις τρεις εκθέσεις που αποτέλεσαν τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Οµάδας: την πρώτη εµφάνισή της τον ∆εκέµβριο του 1917 στα γραφεία της εφηµερίδας Ελεύθερος τύπος, τη συµµετοχή της στην ελληνογαλλική έκθεση, που έγινε στις αίθουσες της διαφηµιστικής εταιρείας «Ανατολή» στις αρχές του 1919, και κυρίως εκείνη που οργανώθηκε στο Παρίσι στην γκαλερί “La Boétie” τον Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου.
H Peak σχεδίασε και επιμελήθηκε το λεύκωμα της έκθεσης.