Από τις Συλλογές του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη στην Εθνική Πινακοθήκη

Η έκθεση “Από τις Συλλογές του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη” είναι καρπός της συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη και της Εθνικής Πινακοθήκης. Νοηματικά διαρθώνεται σε τρεις ενότητες, που αντιστοιχούν στις τρεις συλλογές έργων τέχνης του Ιδρύματος: τη Συλλογή του Παρισιού, τη Συλλογή Έργων Ελλήνων Καλλιτεχνών και τέλος τη Συλλογή Έργων Κυπρίων Καλλιτεχνών.
H Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του εποπτικού υλικού της έκθεσης.