ΚΕΝΤΗΤΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18ος και 19ος αι.

Οι επιτάφιοι που παρουσιάζονται στην έκθεση χρονολογούνται στον 18ο και 19ο αιώνα και αποδίδονται σε εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης και της Βιέννης. Η κωνσταντινουπολίτικη τέχνη, που συνδυάζει τη βυζαντινή καλλιτεχνική παράδοση με δυτικές επιδράσεις, χαρακτηρίζεται από πολύτροπη τεχνική, ακριβά υλικά και εξαιρετικά λεπτή εργασία. Παρουσιάζονται και επιτάφιοι βιεννέζικων εργαστηρίων, με γνωρίσματα τη δυτικότροπη εικονογραφία, το επίπεδο κέντημα του κυρίως θέματος, καθώς και τη συνήθως έξεργη μπαρόκ διακόσμηση από μεταλλικά νήματα στην παρυφή του εργόχειρου. Oι πλούσιοι Γιαννιώτες έμποροι και επαγγελματίες προτιμούσαν για τις παραγγελίες τους τη Βιέννη ή την Κωνσταντινούπολη.
Η Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του δίγλωσσου καταλόγου της έκθεσης.