ΔΕΗ Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική. Μια μάχη στην καρδιά της Απελευθέρωσης

Μια έκθεση της ΔΕΗ με θέμα τη Μάχη της Ηλεκτρικής το 1944. H Peak έκανε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ιστορικής έκθεσης  και είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια και την ευθύνη της παραγωγής του εποπτικού υλικού.