Το επετειακό ημερολόγιο της Εθνικής Πινακοθήκης του 2021 είναι αφιερωμένο στους έλληνες ζωγράφους που ιστόρησαν την επανάσταση του 1821.

«Η ιστορία ημών θέλει γραφή. Θέλετε την γράψει και την εμψυχώσει δια των εικόνων σας. Οι ήρωές μας αποθνήσκουν και ματαίως τα τέκνα των θέλουν ζητεί επιπνοίας ηρωισμού και φιλοπατρίας εις το ήθος των. Εργασθείτε διότι η Ελλάς απαιτεί την ιστορικήν πινακοθήκην της.» αναφέρει ο πρωθυπουργός Ιωάννης Κωλλέτης στους αδελφούς Μαργαρίτη όταν επισκέφθηκε το εργαστήριό τους το 1844.
Η Peak είχε την ευθύνη του σχεδιασμού και της παραγωγής του ημερολογίου.
Kείμενα:Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Χορηγός: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ