ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ Η Συλλογή του ΕΜΣΤ

Η έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ. Η Συλλογή του ΕΜΣΤ που πραγματοποιείται στο Μουσείο Fridericianum ως τμήμα της documenta 14, σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της συλλογής του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η έκθεση επικεντρώνεται στις έννοιες της συναλλαγής, του δανείου, της προσφοράς, του μοιράσματος, έννοιες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία.
Επιμέλεια έκθεσης και έκδοσης: Κατερίνα Κοσκινά