Με λογισμό και μ’ όνειρο. Alpha Bank 19ος – 21 ος αιώνας

«Ionian Bank (1839), Λαϊκή Τράπεζα (1905), Εμπορική Τράπεζα (1907), Τράπεζα Κωστοπούλου (1916), Τράπεζα Καλαμών (1918), Γενική Τράπεζα της Ελλάδος (1918), Τράπεζα Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως (1924), Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως (1947), Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος (1957), Τράπεζα Πίστεως (1972), Alpha Τράπεζα Πίστεως (1994). ∆εν πρόκειται για απλές επωνυμίες τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά για ζωντανά κομμάτια της ιστορίας της Alpha Bank, της σημαντικότερης ιδιωτικής τραπέζης της Ελλάδος, μιας ιστορίας που εξελίσσεται στη διάρκεια των τελευταίων τριών αιώνων. Και όχι μόνο αυτό, η ιστορία της Alpha Bank, που είναι πλέον η ιστορία όλων αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και πολλών άλλων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομικής και, πιο ειδικά, τραπεζικής ιστορίας», αναφέρεται στον πρόλογο της πολυτελούς έκδοσης που σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής η Peak με την επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Κώστα Κωστή και το συντονισμό της έκδοσης από το ιστορικό αρχείο της Alpha Bank.