Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης. Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές της.

450 έργα περιλαμβάνονται στην έκθεση και στον κατάλογο της έκθεσης Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης. Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές της.
H Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του καταλόγου της έκθεσης.