ΡΟΔΟΣ 1912-1947 | Η πολιτική για τον σχεδιασμό του χώρου και τη διαχείριση των μνημείων κατά την ιταλική Κατοχή 

Πηγή έμπνευσης της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν ευρύτεροι προβληματισμοί με επίκεντρο την πολιτική αποκατάστασης, προστασίας και διαχείρισης αρχιτεκτονικών μνημείων σε ιστορικά κέντρα πόλεων. Εν προκειμένω, της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου κατά την περίοδο της Ιταλοκρατίας (1912-1947).

Η Peak Design ανέλαβε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του βιβλίου 344 σελίδων, ενώ είχε και την ευθύνη της παραγωγής του.