ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΙΚΟΝΟ-ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς παρουσιάζει την περιοδική έκθεση «ΕΙΚΟΝΟ-ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ» του Θεόδωρου Παπαγεωργίου, στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, στη Δημητσάνα.

Η Peak Design ανέλαβε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό και τη γραφιστική επιμέλεια του εποπτικού υλικού της έκθεσης.

© Θεόδωρος Παπαγεωργίου
Ευχαριστούμε το ΠΙΟΠ για την ευγενική παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.