Εκ Μικράς Ασίας 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή, υλοποίησε την περιοδική έκθεση «εκ Μικράς Ασίας», στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, στον Βόλο.

Η Peak ανέλαβε τον καλλιτεχνικό σχεδιασμό του εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της έκθεσης.

© ευγενική παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού από το ΠΙΟΠ