Εικόνες των Αγωνιστών του 21, που περιλαμβάνει 48 μονόφυλλα με τα πρωτότυπα σχέδια και τις λιθογραφίες του Κρατσάιζεν με την εισαγωγή του Παντελή Πρεβελάκη και κείμενο και επιμέλεια της Μαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα.

Η Peak σχεδίασε και είχε την ευθύνη της παραγωγής του πολυτελούς λευκώματος.
Το μοναδικό αυτό λεύκωμα σε 600 αριθμημένα αντίτυπα υλοποιήθηκε με τη χορηγεία της Αccenture.