Η Peak Design σχεδίασε και υλοποίησε την παραγωγή για την δίγλωσση Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2018.