Μπλε, πράσινο, μοβ.
Το μπλε για τον ουρανό και τη θάλασσα.
Το πράσινο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το μοβ για την ενέργεια.
Τρία χρώματα, τρεις βασικοί πυλώνες έμπνευσης.
Δύο βέλη.
Από δύο αντίθετες κατευθύνσεις.
Μεταφέρουν την ενέργεια.
Ενώνονται.
Γίνονται πηγή, δύναμη ενέργειας.
Το ένα βέλος δείχνει στο λεκτικό του ΑΔΜΗΕ.
Γράμματα σχεδιασμένα σαν μια συνεχή ροή ενέργειας.
Πεζά, καμπύλα, φιλικά, δυνατά.
Αποτυπώνουν το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και την εταιρική υπόσχεση του ΑΔΜΗΕ.

H Peak σχεδίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα και όλες τις εφαρμογές της.
Σε κάρτες, επιστολόχαρτα, φακέλους, banners, σημαίες, τσάντες, μπλούζες, κράνη, πινακίδες αυτοκινήτων.