Αυτoκινητόδρομος Αιγαίου 2016. Κοινωνικός απολογισμός

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. Ένας αυτοκινητόδρομος ευθύνης. Στην Έκθεση, εκτός από τα στοιχεία για τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν το 2016 σε ότι αφορά στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον – καταγράφεται η δέσμευση της εταιρείας στους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτοί αναφέρονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Περισσότερα