Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός του 2017 ήταν η Documenta 14. που έγινε ταυτόχρονα στην Αθήνα και το Κάσελ.

Η έκθεση ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ ήταν η παρουσίαση της Συλλογής του ΕΜΣΤ που πραγματοποιείθηκε στο Μουσείο Fridericianum ως τμήμα της documenta 14 και σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη ομαδική έξοδο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης στο εξωτερικό. Η έκθεση επικεντρώθηκε στις έννοιες της συναλλαγής, του δανείου, της προσφοράς, του μοιράσματος, έννοιες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συνεργασία.

Η Peak σχεδίασε και είχε την επιμέλεια παραγωγής του καταλόγου της έκθεσης ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου: Κατερίνα Κοσκινά